PCWIN

Post central de telegestiune PCWin

În acelaşi timp simplu şi evolutiv, PCWin este un post central de telegestiune care centralizează informaţiile provenite de la o reţea de posturi locale SOFREL.

PCWin este un post central de telegestiune funcţionând sub mediu Windows. În întregime conceput şi dezvoltat în limbaj obiect, PCWin oferă un ansamblu de funcţii:

  • Diagrame sinoptice multimedia,
  • Gestiune în întregime integrată în Excel (tabele, curbe,...),
  • Bază de date,
  • Raportare alarme,
  • Server Web...
PCWin este o unealtă ideală pentru centralizarea şi exploatarea datelor provenind dintr-o reţea de posturi locale de telegestiune SOFREL.

Gestiunea ansamblului de suporturi de comunicaţii

Deschis tuturor suporturilor de transmisiuni, PCWin este capabil să comunice printr-o reţea telefonică, linii specializate sau private, radio, GSM/GPRS, internet...

Rapoarte Excel, sinoptice grafice şi trasee de curbe

Rapoarte Excel

Una din funcţiunile PCWin este posibilitatea de a stabili rapoarte Exccel. Datele din baza PCWin sunt transferate foarte simplu către tabele şi curbe. Aceste fişiere pot fi partajate, editate şi imprimate în mod automat.

Sinoptice

Diagrame sinoptice

Aspectul grafic al PCWin este în mod voluntar orientat către uşurinţă şi eficienţă. Simbolurile, desenele, obiectele plasate într-o sinoptică, toate se încadrează în conceptul de obiect şi sunt, prin urmare, un cadru de lucru foarte intuitiv.

Trasare de curbe

Funcţia grafică a PCWin oferă posibilitatea de a afişa simultan până la 6 curbe istorice şi de tendinţă cu numeroase funcţionalităţi (zoom multi-nivel, tipuri de scară, imprimare automată...).

Gestiunea şi raportarea alarmelor

Pentru a contacta în orice moment şi oriunde echipele de intervenţie, PCWin asigură gestiunea şi raportarea alarmelor ansamblului de situri către suporturi cum ar fi:
  • Telefoanele portabile (SMS),
  • Mesagerie electronică (e-mail).
Aceste funcţiuni dispun de toate elementele necesare unui raport simplu şi eficient care încorporează o noţiune de calendare săptămânale şi anuale. Simplu de implementat şi de utilizat, autoconfigurabil pornind de la parametrarea posturilor locale, PCWin oferă o soluţie de telegestiune prietenoasă şi performantă.

Descarca