Gama S500

Posturi locale de telegestiune modulare pentru controlul şi gestiunea la distanţă

Produs al unei experienţe de peste 35 de ani de telegestiune şi beneficiind de o bază tehnică modulară, posturile locale ale gamei S500 oferă o soluţie industrială aliind performanţă, simplitate de punere în operă şi uşurinţă de utilizare pentru toate aplicaţiile de control, automatizare şi gestiunea la distanţă a instalaţiilor tehnice a reţelelor de apă, canalizării, încălzirii şi climatizării, unităţi de frig industrial şi comercial, reţele de iluminat public, utilităţi industriale...

Posturile locale de telegestiune permit aşadar:

  • Optimizarea gestiunii siturilor tehnice răspândite în diferite locuri printr-o urmărire permanentă a funcţionării instalaţiilor
  • De a fi alertat în caz de probleme la siturile la distanţă sau izolate
  • De a automatiza procese şi de a acţiona la distanţă asupra echipamentelor

O gamă completă

Gama de posturi locale S500 este constituită din trei produse oferind soluţii care să corespundă instalaţiilor de toate dimensiunile şi tuturor nevoilor funcţionale.
  • SOFREL S510 : post local simplificat
  • SOFREL S530 : post local compact
  • SOFREL S550 : post local evolutiv mai ales datorită modulelor sale de extensie

Diferitele funcţii de telegestiune

Concepute prntru a răspunde nevoilor de control şi de gestiune de la distanţă a instalaţiilor tehnice, gama posturilor locale de telegestiune SOFREL S500 reuneşte multiple funcţiuni: telealarmă, telemăsură, telecontorizare, telecomandă, arhivare, bilanţuri, automatizări, comunicaţii în reţea... Posturile locale S500 permit federalizarea, securizarea şi automatizarea siturilor tehnice izolate sau răspândite, ameliorarea capacităţii de reacţie a serviciilor către utilizatori, reducând în acelaşi timp costurile de funcţionare şi de exploatare.

Exploatare şi comunicare

Pentru o exploatare simplă şi prietenoasă, posturile locale ale gamei S500 se bazează pe utilizarea unor unelte standard cum este navigatorul internet şi pot comunica pe multiple suporturi de transmisiuni: RTC, GSM/GPRS, LS/LP, radio, ethernet... Ecranul grafic integrat în S530 şi S550 permit o consultare a ansamblului instalaţiei fără niciun echipament specific.

Raport de alarme şi gestionarea apelurilor

Funcţiunea de raport de alarme, concepută pentru alertarea interlocutorului potrivit în orice loc şi în orice moment, utilizeazătrimiterea de mesaje vocale sau SMS. Cu un simplu telefon sau PC, agentul de serviciu poate lua cunoştinţă de anomalie, să stabilească un prim diagnostic la distanţă şi, dacă este necesar, să acţioneze asupra instalaţiei (telecomandă, modificarea instrucţiunilor...)

Automatizări şi calcul

În întregime modular în termeni de intrări/ieşiri şi de comunicaţii, gama SOFREL S500 se adaptează tuturor aplicaţiilor. Ea este dotată cu un modul de automatizare permiţând exploatantului să găsească o soluţie pentru pilotarea fiecăreia din instalaţiile sale.

Descarca