Contor de energie termica SWM

DESCRIERE

SWM este un sistem de măsurare şi contorizare a energiei termice cedate de agentul primar (abur saturat) unui schimbător de căldură fără pierderi de fluid. Calculatorul de debit şi energie termică preia semnalele de temperatură şi volum prin intermediul a două termorezistenţe şi a unui apometru cu ieşire în impulsuri.
Funcţie de Tabur se calculează presiunea şi entalpia specifică a aburului saturat la intrarea în schimbător.
Funcţie de Tcond se calculează densitatea şi entalpia specifică a condensului.
Energia termică cedată se calculează pentru fiecare impuls de volum primit de la apometru, considerând că masa aburului intrat este egală cu cea a condensului ieşit din schimbător, cu o formulă de forma: W=Kv*Dcond*(Habur-Hcond), în care:
-Kv = volumul echivalent pentru un impuls de la apometru
-Dcond = densitatea condensului
-Habur, Hcond = entalpiile specifice calculate
Măsurarea este cu atât mai precisă cu cât frecventa impulsurilor de la apometru este mai mare, de aceea apometrele se aleg cu constanta Kv cât mai mică.
Un singur calculator de debit se poate utiliza pentru cel mult două puncte de măsurare.
Poate fi adaptat prin suplimentarea cu cartele electronice sau module externe de I/O şi prin parametrări simple externe softului de calcul, pentru preluarea de semnale de la alte traductoare din instalație, în scopul prelucrării simple locale şi transmiterii lor într-un sistem SCADA.

COMPONENȚĂ

 • calculator de debit tip SWS530 sau SWS550
 • transmiter de temperatură cu ieşire 4...20 mA, pentru abur saturat
 • termorezistenţă Pt100, conexiune 2 fire, pentru condens
 • contor de apă cu ieşire în impulsuri de joasă frecvenţă

ACCESORII DE MONTAJ

Accesoriile de montaj opţionale disponibile sunt:
 • cofret electric de protecție pentru calculatorul de debit;
 • teci de protecţie şi stuţuri de montaj pentru traductoarele de temperatură;
 • filtre de impurităţi pentru apă ;
 • reducţii de conductă;
 • flanşe, garnituri, prezoane, piuliţe;

INFORMAȚII FURNIZATE

 • afișează : temperaturile, presiunea agentului termic, fluxurile termice de abur, condens şi cedat;
 • integrează : volumul, masa, energia termică ;
 • bilanturi de consumuri orare zilnice şi lunare ;
 • diagnosticare și afișare erori de functionare .

Descarca